Φυσική Ι: Μηχανική – Κ. Λεωνίδας Ρεςβανης (2761)

Συγγραφέας: Κ. Λεωνίδας Ρεςβανης

Τίτλος: Φυσική Ι: Μηχανική

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Χρόνος: 1990

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2761

Scroll to Top