Φραγκοκρατία – Βενετοκρατία – Οθωμανική Περίοδος (1191 – 1898) – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Β΄ (2684)

Συγγραφέας: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Β΄

Τίτλος: Φραγκοκρατία – Βενετοκρατία – Οθωμανική Περίοδος (1191 – 1898)

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Χρόνος: 2010

Τόπος: Λευκωσία

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2684

Scroll to Top