Συνδεδεμένοι – Nicholas Christakis (2542)

Συγγραφέας: Nicholas Christakis

Τίτλος: Συνδεδεμένοι

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΚΑΤΟΠΤΡΟ

Χρόνος: 2009

Τόπος:

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2542

Scroll to Top