Πώς έζησα 18 μήνες στις Κεντρικές Φυλακές – Τεύκρος Ανθιασ (3243)

Συγγραφέας: Τεύκρος Ανθιασ

Τίτλος: Πώς έζησα 18 μήνες στις Κεντρικές Φυλακές

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΕΝ ΤΥΠΟΙΣ

Χρόνος: 2011

Τόπος: Λευκωσία

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 3243

Scroll to Top