Προχωρημένες δεξιότητες ECDL – ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΗΣ – ΙΩΑΚΕΙΜ (2545)

Συγγραφέας: ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΗΣ – ΙΩΑΚΕΙΜ

Τίτλος: Προχωρημένες δεξιότητες ECDL

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΒΙΒΛΙΕΚΔΟΤΙΚΗ

Χρόνος: 2009

Τόπος: Λευκωσία

Τόμος: Τόμος Α΄

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2545

Scroll to Top