Προχωρημένες δεξιότητες ECDL – ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΗΣ- ΙΩΑΚΕΙΜ (2546)

Συγγραφέας: ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΗΣ- ΙΩΑΚΕΙΜ

Τίτλος: Προχωρημένες δεξιότητες ECDL

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΒΙΒΛΙΕΚΔΟΤΙΚΗ

Χρόνος: 2009

Τόπος: Λευκωσία

Τόμος: Τόμος Β΄

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2546

Scroll to Top