Προξενικά Έγγραφα του ΙΘ αιώνος – Θεόδωρος Παπαδοπουλοσ (2590)

Συγγραφέας: Θεόδωρος Παπαδοπουλοσ

Τίτλος: Προξενικά Έγγραφα του ΙΘ αιώνος

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡ.

Χρόνος: 1980

Τόπος: Λευκωσία

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2590

Scroll to Top