Πειραματισμός τάξης για διδασκαλία με ομάδες μαθητών – Μπαγάκης Δεμερτζη (2365)

Συγγραφέας: Μπαγάκης Δεμερτζη

Τίτλος: Πειραματισμός τάξης για διδασκαλία με ομάδες μαθητών

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Χρόνος: 2008

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2365

Scroll to Top