Παχυσαρκία – Πρόληψη και Αντιμετώπιση – Γ. Αντώνιος Καφατοσ (2295)

Συγγραφέας: Γ. Αντώνιος Καφατοσ

Τίτλος: Παχυσαρκία – Πρόληψη και Αντιμετώπιση

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Χρόνος: 2002

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2295

Scroll to Top