Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο εθνικός διχασμός Α΄ – Λ. Ιωάννης Πασσα (2497)

Συγγραφέας: Λ. Ιωάννης Πασσα

Τίτλος: Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο εθνικός διχασμός Α΄

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΤΑΛΩΣ

Χρόνος:

Τόπος:

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2497

Scroll to Top