Οργανική Χημεία Ι – John Mcmurry (2012)

Συγγραφέας: John Mcmurry

Τίτλος: Οργανική Χημεία Ι

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Χρόνος: 2009

Τόπος: Ηράκλειο

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2012

Scroll to Top