Οικονομική Θεωρία και Πράξη – BYRNS – STONE – MANOLATOS (2076)

Συγγραφέας: BYRNS – STONE – MANOLATOS

Τίτλος: Οικονομική Θεωρία και Πράξη

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: Έλλην – Ίων

Χρόνος: 2004

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2076

Scroll to Top