Νέμεσις, η μάχη πάνω Ιαπωνία – Max Hastings (2308)

Συγγραφέας: Max Hastings

Τίτλος: Νέμεσις, η μάχη πάνω Ιαπωνία

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Χρόνος: 2009

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2308

Scroll to Top