Μια σφαιρική άποψη για την οικονομία – Kenneth John Galbraith (3117)

Συγγραφέας: Kenneth John Galbraith

Τίτλος: Μια σφαιρική άποψη για την οικονομία

Συλλογές:  

DEWEY: 330 GAL

Εκδοτικός Οίκος: ΠΑΠΑΖΗΣΗ

Χρόνος: 2001

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 3117

Scroll to Top