Λόγιοι και Δημοτικισμός – Εμμανουήλ Κριαρασ (2513)

Συγγραφέας: Εμμανουήλ Κριαρασ

Τίτλος: Λόγιοι και Δημοτικισμός

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Χρόνος: 1987

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2513

Scroll to Top