Λάρνακα – Ματιές στο χθες – Δήμος Λαρνακασ (3457)

Συγγραφέας: Δήμος Λαρνακασ

Τίτλος: Λάρνακα – Ματιές στο χθες

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Χρόνος: 1996

Τόπος: Λάρνακα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 3457

Scroll to Top