Κράτος, Ιδεολογία, Πολιτική και Εκπαίδευση στην Κύπρο – Μ. Παύλος Παυλου (3509)

Συγγραφέας: Μ. Παύλος Παυλου

Τίτλος: Κράτος, Ιδεολογία, Πολιτική και Εκπαίδευση στην Κύπρο

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΠΑΠΑΖΗΣΗ

Χρόνος: 2015

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 3509

Scroll to Top