Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (1815-σήμερα) Γ΄ Λυκείου – Κωνσταντίνος Καλλιμαχοσ (2269)

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Καλλιμαχοσ

Τίτλος: Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (1815-σήμερα) Γ΄ Λυκείου

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΠΑΡΓΑ

Χρόνος: 2009

Τόπος: Στρόβολος

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2269

Scroll to Top