Ιστορία της οικονομικής σκέψης – Α. Στ.-ΚΑΡΑΓΙΑΝνης Δ.ακοπουλοσ (3124)

Συγγραφέας: Α. Στ.-ΚΑΡΑΓΙΑΝνης Δ.ακοπουλοσ

Τίτλος: Ιστορία της οικονομικής σκέψης

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΚΡΙΤΙΚΗ

Χρόνος: 2003

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 3124

Scroll to Top