Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας – Τάσος Βουρνασ (3204)

Συγγραφέας: Τάσος Βουρνασ

Τίτλος: Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΠΑΤΑΚΗΣ

Χρόνος: 2009

Τόπος: Αθήνα

Τόμος: Τόμος Β΄

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 3204

Scroll to Top