Η μεταπολεμική πεζογραφία : από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο – (3319)

Συγγραφέας:

Τίτλος: Η μεταπολεμική πεζογραφία : από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο

Συλλογές: Ελληνική Λογοτεχνία

DEWEY: 889.3009

Εκδοτικός Οίκος: Σοκολή

Χρόνος: 1988-1996

Τόπος: Αθήνα

Τόμος: τόμος 4

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 3319

Scroll to Top