Η Μαθηματική Ανακάλυψη – George Polya (2075)

Συγγραφέας: George Polya

Τίτλος: Η Μαθηματική Ανακάλυψη

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΚΑΤΟΠΤΡΟ

Χρόνος: 2001

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2075

Scroll to Top