Ελληνική Μυθολογία – Τρωικός Πόλεμος – Ι.Θ. Κακριδησ (2617)

Συγγραφέας: Ι.Θ. Κακριδησ

Τίτλος: Ελληνική Μυθολογία – Τρωικός Πόλεμος

Συλλογές:  

DEWEY: 292

Εκδοτικός Οίκος: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Χρόνος: 1986

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2617

Scroll to Top