Βασικές αρχές για τα συστήματα βάσεων δεδομένων – ULLMAN – WIDOM (2477)

Συγγραφέας: ULLMAN – WIDOM

Τίτλος: Βασικές αρχές για τα συστήματα βάσεων δεδομένων

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Χρόνος:

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2477

Scroll to Top