Αστροφεγγιά – Γ.Μ. Παπαναγιωτοπουλου (3586)

Συγγραφέας: Γ.Μ. Παπαναγιωτοπουλου

Τίτλος: Αστροφεγγιά

Συλλογές: Ελληνική Λογοτεχνία

DEWEY: 889.3

Εκδοτικός Οίκος: Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Χρόνος: 2017

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 3586

Scroll to Top