Ανάλυση – Ερμηνευτική Προσέγγιση Διπλού Βιβλίου (Δημήτρη Χατζή) – Παναγιώτης Τοουλιάς (2722)

Συγγραφέας: Παναγιώτης Τοουλιάς

Τίτλος: Ανάλυση – Ερμηνευτική Προσέγγιση Διπλού Βιβλίου (Δημήτρη Χατζή)

Συλλογές: Ελληνική Λογοτεχνία

DEWEY: 889.4

Εκδοτικός Οίκος: Πάργα

Χρόνος: 2008

Τόπος:

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN: 9789963958504

Αριθ. Μητρώου: 2722

Scroll to Top