Αλγόριθμοι – SAYON-DASGUPTA-CHRISTOS-KUMESH (3111)

Συγγραφέας: SAYON-DASGUPTA-CHRISTOS-KUMESH

Τίτλος: Αλγόριθμοι

Συλλογές: Μαθηματικά

DEWEY: 510

Εκδοτικός Οίκος: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Χρόνος: 2009

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 3111

Scroll to Top