Αλάξανδρος, ο Μέγας Στρατηλάτης – Ρουθ Σεπαρντ (2106)

Συγγραφέας: Ρουθ Σεπαρντ

Τίτλος: Αλάξανδρος, ο Μέγας Στρατηλάτης

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Χρόνος: 2009

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2106

Scroll to Top