Αδαμάντιος Διαμαντής – Σ. Ελένη Νικητα (3368)

Συγγραφέας: Σ. Ελένη Νικητα

Τίτλος: Αδαμάντιος Διαμαντής

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Χρόνος: 1998

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 3368

Scroll to Top