Έννοιες της μοντέρνας τέχνης – Ανδρέας Νίκος-ΠΑΠΠΑΣ Σ.αγκος (2921)

Συγγραφέας: Ανδρέας Νίκος-ΠΑΠΠΑΣ Σ.αγκος

Τίτλος: Έννοιες της μοντέρνας τέχνης

Συλλογές:  

DEWEY:  

Εκδοτικός Οίκος: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Χρόνος: 2010

Τόπος: Αθήνα

Τόμος:

Παρατηρήσεις-ISBN:

Αριθ. Μητρώου: 2921

Scroll to Top